U bent hier: Home > Wat doen we > BREEAM BEGELEIDING > BREEAM credits

BREEAM credits onderbouwing

Wij zijn niet alleen actief als BREEAM Expert, maar leveren ook de benodigde bewijsmaterialen aan voor de verschillende BREEAM credits: 


Berekeningen/onderzoeken
  • ENE 1 Energie efficiëntie

Voor het te bouwen deel zal een EPC-berekening worden opgesteld conform NEN 7120 en NEN 1068. 
De uitgangspunten zullen gebaseerd worden op de te verwachten resultaten bij ENE 26. Input voor het te hanteren installatie concept wordt aangeleverd door de opdrachtgever en de resultaten van ENE 5.

  • MAT 1 Bouwmaterialen

Er zal een milieuprestatie berekening worden opgesteld met behulp van de DGBC Materialentool.
In overleg met het bouwteam zal naar een optimalisatie worden gezocht inzake het materiaalgebruik om een zo hoog mogelijke score te kunnen behalen.

  • MAN 6 Consultatie

Het opstellen van een consultatieplan conform de eisen. Hierbij wordt een input van de opdrachtgever verwacht inzake de te betrekken belanghebbenden en bijbehorende overleggen, wij zullen u hierbij ondersteunen. 
Alle documentatie wordt door ons opgesteld

  • MAN 9 Kennisoverdracht / Publiceren van gebouwinformatie

Het opstellen van de benodigde casestudy conform de eisen. Publicatie en communicatie over deze casestudy is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 
Wij zullen u hierbij ondersteunen.

  • WST 2 Gebruik van gerecycled materiaal

Het opstellen van een onderbouwing en verzamelen van bewijsmateriaal dat meer dan 25% (in gewicht of volume) van de totale hoeveelheid toeslagmateriaal gerecycled materiaal betreft.
De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle materiaalstaten en berekeningen van de constructeur worden aangeleverd. 

Ondersteuning aannemer

  • MAN 2 Bouwplaatsorganisatie 
  • MAN 3 Milieu Impact

Het onderbouwen en verzamelen van de benodigde bewijsstukken is de verantwoordelijkheid van de aannemer
Onze rol zal bestaan uit begeleiding/controle van de aannemer m.b.t.:
- checklists bespreken en toelichten
- controleren van de aangeleverde stukken
- bewaken planning t.b.v. aan te leveren benodigde bewijsvoering
- aangeven welke informatie op welk moment beschikbaar moet zijn
- diverse bouwplaats bezoeken

  • MAT 5 Onderbouwde herkomst materialen

Afhankelijk van de ambities moet van verschillende materialen de herkomst door middel van certificaten onderbouwd worden.
Met behulp van de ‘MAT 5 calculator’ zal een berekening worden opgesteld conform de eisen. 
Hierbij gaan we ervan uit dat de volumes en certificaten door het bouwteam worden aangeleverd.  

Ondersteuning installatietechniek

  • ENE 5 Toepassing duurzame energie

Het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke toepassingen inzake duurzame energie opwekking conform de eisen. Hierbij zullen alle in BREEAM benoemde duurzame energiebronnen worden geanalyseerd op het gebied van kosten, terugverdientijden, technische aspecten, ruimtelijke effecten, etc.
Het meest optimale energie concept zal de basis vormen voor de berekening bij ENE1

Oplevermetingen

  • ENE 26 Meting luchtdoorlatendheid en thermografisch onderzoek

Het uitvoeren van een luchtdoorlatendheid meting (blowerdoortest) en een thermografisch onderzoek van het gebouw alsmede het opstellen van de bijbehorende rapportages
Voor de meting worden de uitgangspunten uit ENE 1 als basis gebruikt. 


Credit garantie: 

Cleanfield heeft een uitgebreide ervaring met de onderbouwing van de verschillende credits zoals deze benoemd zijn binnen BREEAM-NL. Met onze nuchtere kijk op het werk en doelmatige oplossingen, bent u ervan verzekerd dat wij vakkundig en systematisch te werk gaan. Voor u als opdrachtgever betekent dit dat u geen onnodige kosten maakt en het resultaat gegarandeerd is op de projecten die u bij ons uitzet. Dit houdt in dat we u ervan verzekeren dat de door ons verzamelde bewijslast wordt goedgekeurd door de assessor en de DGBC. Wij bieden een “no cure, no pay-principe” aan; dit houdt in dat indien onze bewijslast door onze eigen nalatigheid wordt afgewezen, u niet hoeft te betalen voor de afgewezen bewijslast