U bent hier: Home > Wat doen we > GPR gebouw

GPR Gebouw advies: Hoe duurzaam is uw gebouw ?

Wat is GPR Gebouw ?

GPR Gebouw is door zijn integrale en eenvoudige opzet een aantrekkelijk instrument voor beleidsvorming van marktpartijen en lokale overheden.
Beleid op duurzaam bouwen vraagt niet alleen inzicht in duurzaamheid van gebouwen, maar vooral ook een effectieve communicatie met alle betrokken partijen.

Een opzet die aansluit bij thema's als maatschappelijk verantwoord ondernemen, lokaal klimaatbeleid, duurzaam inkopen, strategisch vastgoedbeheer. Het biedt perspectief voor de exploitatie en waardeontwikkeling van vastgoed. Zo kan men m.b.v. GPR-gebouw toetsbare ambities formuleren voor bijvoorbeeld nieuwbouw of verbetering van woningen, scholen en kantoren. Daarnaast maakt GPR Gebouw effecten van ontwerpkeuzes meetbaar en gebouwen vergelijkbaar.

Bijzonder is de toepassing voor de bestaande bouw. Voor het eerst is er een instrument waarmee het effect op duurzaamheid van een ingreep in beeld wordt gebracht. Variërend van het vervangen van bouwdelen of installaties tot alle mogelijke uitbreidingen aan een bestaand gebouw, van aan- tot opbouw. De ingebouwde referenties voor bestaande bouw maakt scenariostudies mogelijk. Handig bij strategische keuzes, bijvoorbeeld tussen sloop en nieuwbouw

GPR Gebouw laat precies zien hoe het gesteld is met de duurzaamheid van een gebouw. Aan kopers, huurders, investeerders en beheerders. Het resultaat van een berekening wordt overzichtelijk gepresenteerd in het resultatenscherm, het Consumenten-label en de CO2 monitor. Dat maakt vergelijking van alternatieven mogelijk.

Inmiddels hanteert de overheid GPR-gebouw als meetlat bij al haar duurzame inkopen op het gebied van onroerend goed (huur en koop).
Voor aanvullende informatie en toelichting zie: leaflet GPR-gebouw
Klik hier voor meer informatie over GPR Gebouw op internet.

Onze diensten op het gebied van GPR-Gebouw:

GPR Totaal pakket
Alle werkzaamheden voor uw GPR project kunt u vanaf heden volledig laten uitvoeren door één partij.
Normaal gesproken krijgt u met meerdere partijen te maken binnen een GPR project.
Denk hierbij aan:
- wie zoekt voor mij de subsidie mogelijkheden uit?
- wie wordt de GPR-gebouw Expert?
- wie wordt de GPR-gebouw Assessor?
- wie verzorgt alle benodigde aanvullende (bouwbesluit) berekeningen ?
- wie coördineert het (GPR) project tijdens realisatie ?
- wie zorgt voor een goede afronding van alle werkzaamheden en subsidies?

Hiervoor biedt Cleanfield Duurzaam Advies & Duvast het GPR totaal pakket.


 

Quickscan Duurzaamheid gebouw
Middels een korte quickscan wordt uw ontwerp of (bestaande) gebouw in kaart gebracht en beoordeeld op de duurzaamheidsaspecten:

  • energie
  • milieu
  • gezondheid
  • gebruikskwaliteit
  • toekomstwaarde.

Het resultaat van de quickscan wordt overzichtelijk gepresenteerd in een resultatenoverzicht, het Consumenten-label en de CO2 monitor. Dit gebeurd aan de hand van een duidelijke rapprtcijfers van 1 tot 10 waarbij het huidige bouwbesluit op het nivo van 6 ligt.
 
Op basis van deze resultaten kunnen wij u inzicht geven in mogelijke maatregelen om de duurzaamheid te verhogen.

GPR gebouwGPR-gebouw advies
Als gekwalificeerd GPR-gebouw expert begeleiden wij gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, architecten en bouwers bij hun vraagstukken op het gebied van GPR-gebouw. Denk hierbij aan:
- opstellen van milieu ambities
- analyseren, vergelijken en optimaliseren van woningontwerpen en concepten
- toetsen ontwerp aan eisen en ambities
- vertalen GPR-eisen naar de praktijk- GPR-aandachtspunten  opnemen in uw Plan van Eisen 

 

 

GPR gebouwGPR-Direct: Snel en eenvoudig een GPR berekening
Indien u snel en goedkoop een GPR-berekening wilt laten maken , bieden wij u GPR Direct. U krijgt direct inzicht in de kosten en de benodigde stappen om te komen tot een volledige GPR-berekening. Klik hier voor meer informatie.

GPR gebouwGPR-gebouw ook geschikt voor fiscale subsidies: MIA/VAMIL/Afschrijvingen
De overheid heeft GPR Gebouw sinds 2012 van toepassing verklaard voor het aanvragen van de Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het is daarmee nog interessanter voor ondernemers die investeren in duurzame gebouwen om deze langs de meetlat van GPR-gebouw te leggen. Als uw gebouw voldoet aan de door de overheid vastgelegde GPR-scores, dan kan dit een voordeel opleveren van maximaal  € 900.000.

De GPR Gebouw-berekening moet zijn opgesteld of goedgekeurd door een gekwalificeerde GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR gebouw Assessor. Wij voldoen aan beide kwalificaties en kunnen u hierbij van dienst zijn. 

Voor aanvullende informatie inzake de fiscale subsidies / GPR Gebouw:

- GPR Totaal pakket
- Subsidies voor duurzaam bouwen

- Link: MIA/VAMIL regeling AgentschapNL (pag 78)GPR gebouwGPR-Oplevertoets/validatie
Steeds vaker wordt er door opdrachtgevers gevraagd om een validatie / bewijsvoering van de gerealiseerde duurzame maatregelen in de praktijk. In hoeverre zijn de berekende GPR scores tijdens de ontwerpfase ook daadwerkelijk gerealiseerd bij oplevering?
Indien men de GPR-gebouw berekening gebruikt voor de fiscale subsidies inzake de MIA/VAMIL regeling dan is men verplicht een oplevertoets uit te laten voeren.  
Hiertoe is  de procedure ' Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening' opgesteld door stichting GPR-gebouw. Wij zijn gekwalificeerd GPR gebouw Assessor en kunnen de validatie van een GPR gebouw berekening voor u verrichten. Klik hier voor meer informatie.