U bent hier: Home > Wat doen we > GPR GEBOUW > GPR Oplevertoets

GPR Oplevertoets: Valideren van uw GPR prestaties

Steeds vaker wordt er door opdrachtgevers gevraagd om een onafhankelijke validatie / bewijsvoering van de gerealiseerde duurzame maatregelen in de praktijk. In hoeverre zijn de berekende GPR scores tijdens de ontwerpfase ook daadwerkelijk gerealiseerd bij oplevering? 
Hiertoe is  de procedure ' Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening' opgesteld door stichting GPR-gebouw.
Conform de procedure dient er een oplevertoets plaats te vinden inclusief dossiervorming en een opleverrapportage.

Let op! Indien men de GPR-gebouw berekening gebruikt voor de fiscale subsidies inzake de MIA regeling dan is men verplicht een oplevertoets uit te laten voeren welke geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor.

Cleanfield Duurzaam Advies is als één van de eerste adviesbureaus gecertificeerd als GPR-gebouw Expert én gecertificeerd GPR Gebouw Assessor.

Voor een validatie oplevering van het gebouw dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden:

1.
Oplevercontrole op de bouwplaats bij oplevering van het gebouw

GPR Gebouw expert

2.
De in de GPR-gebouw berekening geselecteerde maatregelen moeten worden gedocumenteerd d.m.v. foto's

3.
GPR maatregelen die niet meer zichtbaar zijn bij de oplevering voorzien van bewijsmateriaal in de vorm van nota's en/of certificaten

4.
Opstellen van een eindrapportage met de volgende inhoud:
- NAW van de GPR Gebouw Expert + identificatie nummer
- Definitieve (eventueel aangepaste) GPR-gebouw berekening op basis van werkelijke situatie
- Lijst van documenten gebruikt om berekening te maken
- Overzicht van maatregelen waarvoor aannames zijn gedaan en toelichting op de aannames
- Overzicht van maatregelen welke zijn aangepast t.o.v. basis GPR- berekening
- Foto's van opname / inspectie

Op basis van deze informatie kan aangetoond worden dat voldaan is aan de gestelde eisen.

5.
Tenslotte dient de opgestelde eindrapportage van de GPR Gebouw Expert gevalideerd te worden door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor. Wij zijn zowel gekwalificeerd GPR Expert als GPR Assessor.   

De formele procedure 'Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening' vindt u hier