U bent hier: Home > Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Dit is de disclaimer behorende bij de gehele website van Cleanfield Duurzaam Bouwen & Advies (www.cleanfield.nl). Cleanfield Duurzaam Bouwen & Advies is een handelsnaam van Cleanfield Activities en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 04067768. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Cleanfield Duurzaam Bouwen & Advies tracht deze informatie inhoudelijk juist en actueel te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Cleanfield Duurzaam Bouwen & Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar verwezen en/of gelinkt wordt.

Auteurs- en eigendomsrechten
Op de inhoud van de website en de daarin opgenomen informatie en teksten geldt een auteursrecht van Cleanfield Duurzaam Bouwen & Advies. Het is niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleanfield Duurzaam Bouwen & Advies.

Op deze website worden merk- en productnamen genoemd. Deze namen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar.
 

Privacy verklaring
De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De door u aan ons verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie, uw verzoek tot reservering, etcetera. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens indien dit wettelijk vereist is. U kunt ons echter op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Groene website 
Onze website wordt CO2-neutraal gehost. Wij vinden een duurzaam Internet belangrijk.

Ook Cleanfield.nl wordt duurzaam gehost!